Τι σημαίνει όταν η καρδιά σας παραβλέπει μια κτύπημα και 9 πράγματα που την προκαλούν

Σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να κάνει την καρδιά σας να ξεπεράσει, αλλά οι γιατροί μας έδωσαν τους πιο συνηθισμένους λόγους.

When your heart skips a beat it may feel like a brief flutter or flip-flop in your chest. In fact, that skipped beat feeling is actually an extra beat medically defined as a premature beat. There are two types of premature beats, a premature atrial contraction in the top chamber of the heart and a premature ventricular contraction from the lower heart chamber, which pumps the blood to other parts of your body, according to the American Heart Association: Premature beats occur when electrical impulses from your heart misfire earlier than expected. The good news is that most premature beats don’t necessarily mean there’s something wrong with your heart’s structure. But if they do become frequent or are accompanied with shortness of breath or chest pain, visit your doctor to make sure it’s nothing serious. Neither of these are considered dangerous. Although there are exceptions, these are typically benign

prsfertility.com

Copyright © 2021 prsfertility.com . Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.