Το Sneaking σε αυτές τις 60-δεύτερες ασκήσεις μπορεί να μεταμορφώσει το σώμα σας

Δεν υπάρχει χρόνος για ένα ωριαίο γυμναστήριο; Αυτές οι ασκήσεις δύναμης, που γίνονται για ένα λεπτό κάθε φορά, μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο σχήμα. Κάνετε το καθένα για 60 δευτερόλεπτα, τρεις φορές, με μικρά διαλείμματα μεταξύ τους.

burpees

Burpees: Maybe you love them, maybe you hate them, but are you even doing them correctly? For a quick workout, burpees target the legs, butt, chest, and shoulders, all while accelerating the heart rate for maximum calorie burn, says Adam Rosante, certified CFT and specialist in fitness nutrition and CrossFit Level 1 Trainer. To properly perform a burpee, stand with feet hip-width apart. Crouch down and place your hands on the floor directly under your shoulders, then jump your feet back to land in a push-up, or plank, position. Be sure to lower your entire body to the floor, then press back up to the starting push-up position and hop the feet forward, returning to the original crouched position. Explosively jump straight up, clapping the hands overhead

prsfertility.com

Copyright © 2021 prsfertility.com . Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.