Οι κανόνες διατροφής και υγιεινής του Ιπποκράτη όλοι πρέπει να ακολουθήσουν

Όλοι οι νέοι γιατροί εξακολουθούν να δεσμεύονται να μην κάνουν κακό, κάτι που μπορεί να είναι η πιο διάσημη κληρονομιά του Ιπποκράτη. Αλλά μεγάλο μέρος της σοφίας του αρχαίου ελληνικού ιατρού ισχύει για όλους - όχι μόνο για όσους έχουν ιατρικούς τίτλους.

All new doctors today still pledge to do no harm, which may be Hippocrates’ most famous legacy. But much of the ancient Greek physician’s wisdom applies to everyone—not just those who have medical degrees. Hippocrates was a visionary who figured out the most important ways we can stay healthy, all of which have been proved by modern scienceprsfertility.com

Copyright © 2020 prsfertility.com. Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.