Αλληλογραφία μεταξύ επίδειξης και ιδιωτικής ετικέτας Nutraceuticals

9 Απριλίου 2015 Τα αποτελέσματα του αρχικού συμπληρώματος δοκιμής στάλθηκαν στο PLN

16 Απριλίου 2015 Απάντηση από το PLN μετά την παραλαβή των αρχικών αποτελεσμάτων δοκιμής συμπληρώματος22 Απριλίου 2015 Αποτελέσματα δοκιμής συμπλήρωμα PLN

23 Απριλίου 2015 'Show's' Απάντηση στην επιστολή της 16ης Απριλίου 2015 του PLN μαζί με πρόσθετες περιλήψεις συμπληρωματικών αποτελεσμάτων δοκιμής

27 Απριλίου 2015 Γράμμα PLN που προκαλεί όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών συμπληρώματος που παρέχονται από το 'Show'

28 Απριλίου 2015 Τα πραγματικά αποτελέσματα της δοκιμής συμπληρώματος από τα εργαστήρια που δοκίμασαν τα συμπληρώματα του PLN για 'Εμφάνιση'

29 Απριλίου 2015 Επίσημη δήλωση από την PLN

prsfertility.com

Copyright © 2021 prsfertility.com . Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.