9 σημεία που θα μπορούσατε να έχετε μια διαταραχή άγχους

Όλοι μας ανησυχούμε μερικές φορές, αλλά όταν το άγχος σας αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας, μπορεί να είναι μια διαταραχή άγχους - και ο χρόνος για να εργαστείτε σε αυτό με έναν επαγγελματία.

Η ανησυχία σας δεν είναι πλέον «χρήσιμη» καθόλου

If we didn’t ever worry, we probably wouldn’t be that functional in our daily lives. After all, it’s that little bit of pressure we feel from ourselves that motivates us to complete tasks and to keep our lives in order. However, too much worry could be one of the symptoms of anxiety disorder, the most common mental illness in the United States, according to the National Institute of Mental Health. Worrying enough to heighten your awareness that you have a test and that it requires studying, that’s good, and that’s adaptive

prsfertility.com

Copyright © 2021 prsfertility.com . Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.