6 Καθαρά σημάδια πρέπει να αλλάξετε από χάπια ελέγχου γεννήσεων σε ένα IUD

Τα μακροχρόνια διουρητικά όργανα έχουν πολλά πλεονεκτήματα για να παίρνουν ένα καθημερινό χάπι ελέγχου των γεννήσεων, συμπεριλαμβανομένου ότι σχεδόν ποτέ δεν πρέπει να σκεφτείτε την αντισύλληψή σας

Δεν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος στο εγγύς μέλλον

An IUD, or intrauterine device—which your ob-gyn can insert into your uterus in about five minutes—blocks contraception for many years. The hormone-free copper IUD called ParaGard is effective for 10 years, while the hormonal IUDs, Mirena and Skyla, which release low levels of progestin into the uterus, will work for five years and three years, respectively. The American Congress of Obstetricians and Gynecologists recommends long-acting reversible contraception, such as IUDs and implants, as a first line contraceptive option of women of all ages, even women who haven’t had babies, adolescents, and women over 40, because they are so safe, effective, and convenient

prsfertility.com

Copyright © 2021 prsfertility.com . Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται.